درباره پیشگام انرژی خاور

شرکت پیشگام انرژی خاور با توجه به نیاز مبرم صنایع گاز کشور به تولید محصولی با کیفیت ، مبتنی بر دانش فنی روز و مطابق بااستاندارد های شرکت ملی گاز ، فرایند طراحی و ساخت شیرهای قطع کننده اضطراری (شات آف ولو)  و اکچواتور را در سال 1386 باایجاد یک هسته علمی آغاز کرد و درادامه با عضویت در پارک علم وفناوری خراسان فرایند تحقیق و توسعه با مطالعه و بررسی بر روی انواع نمونه های موجود خارجی انجام گرفت و در این راستا طی مذاکراتی نظرات و تجربیات کارشناسان خبره شرکت گاز در بخش ابزار دقیق ،تعمیرات و بهره برداری  به جهت معرفی نقاط ضعف و قوت نمونه های خارجی به جهت طراحی و ساخت محصولی با کیفیت و بهینه شده مورد استفاده قرار گرفته است.
در حال حاضر شرکت پیشگام انرژی خاور به عنوان موسسه فناور در پارک فناوری خراسان با ادامه تحقیق و توسعه در فرایند طراحی و ساخت شیرهایقطع کننده اضطراری و اکچواتور بدنبال دستیابی به جایگاه برتر در عرصه تولید و سازندگی فعالیت می نماید.

 

 

ما امیدواریم بتوانیم با ارائه یک محصول با کیفیت و برتر گامی هرچند کوچک در جهت خودکفایی کشور عزیزمان ایران برداریم تا بتوانیم فاصله علمی خود با سازندگان مطرح دنیا را با تلاش و پشتکار بیشتر کاهش دهیم .

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 PEKCO . All Rights Reserved.